Ruch Equipes Notre-Dame

Ruch Equipes Notre-Dame jest wspólnotą małżeństw połączonych sakramentem małżeńskim. Pomaga małżeństwom w pełnym przeżywaniu ich sakramentu, pomaga im spotykać się “w Imię Chrystusa”, aby w ten sposób lepiej odpowiedzieli na Jego wezwanie i przez osobisty przykład byli świadkami chrześcijańskiego małżeństwa w Kościele i w świecie. 


„Decydują się tworzyć ekipę i proszą Ruch, aby im w tym pomógł”  – taka jest wspólna wizja małżeństw Ruchu Equipes Notre-Dame, który pragnie pomagać parom małżeńskim w życiu pełnią Ewangelii i proponuje każdemu małżeństwu:-sposób życia w dzisiejszym świecie zgodny z nauką Chrystusa

  • sposób życia w dzisiejszym świecie zgodny z nauką Chrystusa
  • metody jak stać się w pełni małżeństwem
  • wspólnotę małżeństw mającą ten sam ideał
  • wzajemną braterską pomoc zarówno duchową, międzyludzką jak i materialną
  • okazję studiowania i wspólnej refleksji, która doprowadzi członków ekip do pogłębienia ich wiary i pomoże im ukształtować swoje sumienie
  • ukierunkowanie życia, co pomoże wzrastać w miłości do Boga i ludzi
  • organizację promującą ożywienie i jedność ruchu w świecie
  • wspólnotę małżonków chrześcijańskich, których jednoczy sakrament małżeństwa i którą opiekuje się kapłan – doradca duchowy.

DOŁĄCZ DO NAS!

 Małżonków zainteresowanych Ruchem oraz pragnących dołączyć do nas prosimy o kontakt:
 606 258 097 – Barbara i Krzysztof Stasiak