Odnowa w Duchu Świętym

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym
„Głos Wołającego Na Pustyni”

Pan Jezus zsyła nam wiele łask i darów, staramy się na nie odpowiadać w modlitwach i czynach. Podczas spotkań uwielbiamy Boga, dziękujemy i prosimy o Jego łaski. Głównym elementem naszych spotkań jest głośna, żywa modlitwa a także rozważanie Słowa Bożego. Zapraszamy Ducha Świętego do prowadzenia spotkań.
Organizujemy wyjazdy, rekolekcje, dni skupienia, spotkania modlitewne a także uczestniczymy w wielu duchowych przedsięwzięciach. Na spotkania przychodzą osoby w różnym wieku, z różnych środowisk. Dzięki mocy Ducha Świętego wszyscy jesteśmy młodzi duchem. Każdy z nas posiada osobistą historię i przeżycia.
Do naszego życia zapraszamy Jezusa, naszego Pana i Brata. Dzięki miłości Ojca, mocy Ducha Świętego i żywej obecności Jezusa doświadczamy pełni szczęścia.

Spotkania odbywają się w piątki o godz. 19.00.

Osoba odpowiedzialna za wspólnotę:

Stanisław Rzeźnicki