Termomodernizacja

Termomodernizacja i montaż instalacji PV w Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Jana Chrzciciela w Kutnie

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 3.635.740 zł

Dotacja w wysokości​: 3.272.166 zł

 Zakres projektu obejmuje:

       1.   termomodernizację budynku Kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Kutnie. na którą składa się:

             1.1   ocieplenie ścian zewnętrznych – 51cm

             1.2   ocieplenie dachu

             1.3   wymiana okien i drzwi

             1.4   montaż urządzeń do produkcji energii elektrycznej z OZE

             1.5   modernizacja instalacji CO

             1.6   ocieplenie ścian zewnętrznych – 76cm

             1.7   audyt

       2.   termomodernizację budynku Plebanii w Kutnie

             2.1   ocieplenie ścian zewnętrznych 

             2.2  ocieplenie stropodachu 

             2.3   wymiana okien i drzwi 

             2.4  modernizacja instalacji cwu.

             2.5   docieplenie ścian piwnic

             2.6   montaż urządzeń do produkcji energii elektrycznej z OZE

             2.7   modernizacja instalacji co.

             2.8   audyt  

    Celem projektu jest  poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie zużycia energii w budownictwie

    Planowane do osiągnięcia korzyści określa Karta Efektów Ekologicznych:

  1. redukcja emisji CO2
  2. zmniejszenie zużycia energii pierwotnej
  3. produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 

Link do strony: www.wfosigw.lodz.pl