Chrzest

Chrzty święte są udzielane w II i IV Niedziele miesiąca na Mszy Świętej o godzinie 12:00

  •  akt urodzenia dziecka (USC – odpis) – przynosimy (do kancelarii) najpóźniej 2 tygodnie przed datą chrztu;
  •  dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, data urodzenia i miejsce zamieszkania – mają być: wierzący
     i praktykujący, przyjęli Sakrament Bierzmowania);
  •  zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary;
  •  jeśli chrzest u nas ma być dziecka, którego Rodzice mieszkają w innej parafii – konieczne jest pozwolenie  tamtejszego Proboszcza na chrzest w naszej parafii.

Na uroczystość Chrztu Świętego potrzebna jest tzw. „biała szatka” i świeca.

Przypominamy rodzicom i chrzestnym o „pojednaniu się z Bogiem” Prosimy przemyśleć decyzję o chrzcie własnego dziecka – prosząc o chrzest podejmujecie Państwo ZOBOWIĄZANIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ za Jego wychowanie w wierze Kościoła Katolickiego!
Przypominamy, że wychowujemy PRZYKŁADEM WŁASNEGO ŻYCIA!!!