Patron parafii

O patronie naszej parafii

Święty Jan Chrzciciel to największy z proroków, patron nadejścia nowego czasu, wypełnienia proroctw o przyjściu Mesjasza, poprzedzający Zbawiciela. Krewny Maryi, który, na Jej pozdrowienie, będąc jeszcze w łonie matki, został wypełniony Duchem  Świętym.

To on miał zadanie wskazać na Baranka Bożego, Tego, który będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Prawdziwy mężczyzna, bez masek i lęku, przejrzysty, bezpośredni i szczery. Głos wołający na pustyni, wzywający do nawrócenia, zawsze zasłuchany w Słowo Boga. To człowiek pokorny, który mówił: „Trzeba, by On (Jezus) wzrastał, a ja żebym się umniejszał”. Do końca posłuszny Bogu, aż do męczeńskiej śmierci.

To święty na dziś:

  • patron Nowej Ewangelizacji i wskazywania na Jezusa Chrystusa jako jedynego Zbawiciela człowieka – dlatego w naszej parafii są systematycznie organizowane Rekolekcje Ewangelizacyjne;
  • prowadzący do Jezusa – dlatego zapraszamy ludzi, którzy świadczą  o Jezusie i mają z  Nim  żywą relację;
  • posłuszny w pełnieniu woli Bożej  – dlatego uczymy się, szczególnie w różnych wspólnotach działających w naszej parafii, słuchać Słowa Bożego, rozumieć Je i Nim żyć;  
  • przyjmujący nad Jordanem ludzi  z  wielu środowisk, stanów społecznych, różnych poglądów  i narodowości – dlatego jesteśmy jako parafia otwarci na innowacyjne działania duszpasterskie, wyzwania misyjne, nowe, także charyzmatyczne, działania Ducha Świętego we współczesnym Kościele, obejmujące również troskę o jedność chrześcijan. 
Pietro PeruginoChrzest Chrystusa