Księża i pracownicy parafii

Duszpasterze :

ks. Mirosław Romanowski – proboszcz

ks. Bogumił Bartlewski – wikariusz

ks. Paweł Górniak – rezydent

ks. Jan Dobrodziej – emeryt

Pracownicy parafii:

Henryk Kubiak – organista