Słowo od proboszcza

Bogu niech będą dzięki, że wykorzystując nowoczesne środki komunikacji możemy docierać do Was z ważnymi informacjami o tym co się dzieje w naszej parafii. Mamy nadzieję, że strona ta w nowej odsłonie będzie służyć pomocą wszystkim odwiedzającym ją. Zachęcamy do zaangażowania się w nasze propozycje, które, mamy taką nadzieję, są z inspiracji Ducha Świętego. Chcemy budować bowiem Żywy Kościół jako wspólnotę osób, które mają ten sam cel w Jezusie Chrystusie.

Pozdrawiam w Chrystusie Panu wszystkich moich parafian i gości!

ks. proboszcz Mirosław Romanowski