Zapisy na bierzmowanie

Mimo panującej pandemii chcemy podjąć wyzwanie przygotowania do bierzmowanie, dlatego zapraszamy młodzież klas 8 oraz młodzież starszą do rozpoczęcia I roku formacji przed bierzmowaniem, na razie w formie comiesięcznych spotkań online. Pierwsze spotkanie już w najbliższą niedzielę 22 listopada o 17:00 na platformie Google Meet, zapisy do najbliższego piątku (20 listopada) włącznie.

Istnieje możliwość zapisu przez formularz podany poniżej:

https://forms.gle/getbaLXXBgUxpxfs8

Poszukujemy wykonawcy prac związanych z termomodernizacją budynku plebanii

Parafia p.w. Św. Jana Chrzciciela w Kutnie poszukuje wykonawcy prac związanych z termomodernizacją budynku plebanii na podstawie projektu posiadanego przez parafię. 

W skład robót wchodzi: 

– ocieplenie styropianem ścian, przyziemia i dachu budynku, 

– wymiana stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych, drzwi garażowych, 

– zmiana źródła zasilania CO i CWU i modernizacja instalacji CO, 

Inwestycja objęta jest programem dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi ze środków NFOŚiGW. 

Wszelkie prace związane z modernizacją instalacji CO i CWU należy wykonać przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. 

Zainteresowane firmy prosimy o przedstawienie ofert do dn. 20.07.2020. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 601 784 045.

lub u Ks. Proboszcza Mirosława Romanowskiego, tel. 24 254 75 53

Wielki Tydzień – Spowiedź

W tym zarazem wyjątkowym i bardzo trudnym dla nas wszystkich czasie zachęcamy do pojednania się z Bogiem.

Z Sakramentu Pokuty i Pojednania można skorzystać w :

Wielki Poniedziałek w godz. 9.00-13.00 ; 15.00-17.00 ; 18.30-20.00

Wielki Wtorek w godz. 9.00-13.00 ; 15.00-17.00 ; 18.30-20.00

Wielką Środę w godz. 9.00-13.00

Wielką Sobotę w godz. 9.00 – 18.00

Wszystkim, którzy pragną jak najlepiej przygotować się do sakramentu polecamy rekolekcje wielkopostne online wygłoszone przez ks. Kamila Dąbrowskiego – o przygotowaniu i przeżyciu spowiedzi. Oto linki do poszczególnych dni :

Dzień 1 https://www.youtube.com/watch?v=NksHXtb1o4E
Dzień 2 https://www.youtube.com/watch?v=qWg9DKJ5_j8
Dzień 3 https://www.youtube.com/watch?v=P-I80HKaawk
Dzień 4 https://www.youtube.com/watch?v=DIFX_NQZWR0

Najnowszy dekret Księdza Biskupa zawierający wskazania na Wielki Tydzień oraz I Komunię Świętą

 Łowicz, dnia 31 marca 2020 roku

L.dz. 348/2020

Dekret Biskupa Łowickiego w związku z wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa oraz wskazania dotyczące Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego

Nawiązując do wcześniejszych moich zarządzeń i komunikatów dotyczących epidemii koronawirusa oraz stosownie do ostatnich zaleceń kościelnych i państwowych zarządzam co następuje:

1. Nade wszystko proszę o nieustanną i głęboką modlitwę do Boga w intencji zachowania nas od epidemii koronawirusa.

a) Śpiewajmy w kościołach i kaplicach na kolanach suplikacje: „Święty Boże, Święty Mocny, Święty, a Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas Panie; Od nagłej, a niespodziewanej śmierci, zachowaj nas Panie; My grzeszni Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas Panie”;
b) Trwajmy na rozpoczętej w parafiach i rodzinach modlitwie różańcowej każdego dnia o godzinie 20:30. Błagajmy Boga w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych. Niech nie zabraknie również osobistej modlitwy podczas nawiedzenia kościołów.

2. We Mszach świętych lub innych obrzędach religijnych nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących liturgię. Stosownie do miejscowych uwarunkowań i okoliczności proszę o roztropne rozważenie zwiększenia ilości niedzielnych Mszy Świętych.

3. Organizacja uroczystości Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanocnych w parafiach:

a) zezwalam, aby w kościołach rektorskich i kaplicach zakonnych była sprawowana Msza Wieczerzy Pańskiej, wielkopiątkowa liturgia ku czci Męki Pańskiej i Wigilia Paschalna z zachowaniem obowiązujących przepisów;
b) ze względu na fakt, że uroczystości Triduum Paschalnego w parafiach będą odbywały się przy ograniczonym udziale wiernych proszę poinformować parafian dostępnymi środkami przekazu o godzinach Mszy Świętych i nabożeństw oraz w miarę możliwości zapewnić transmisję internetową, zapraszając do duchowego współuczestniczenia w Liturgii Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa;
c) Radio Victoria będzie transmitować z Katedry Łowickiej Mszę Świętą w Niedzielę Palmową o godz. 12.00 i 18.00, Mszę Krzyżma w Wielki Czwartek o godz. 10.00 oraz liturgie Wieczerzy Pańskiej, Męki Pańskiej i Wigilii Paschalnej każdego dnia o godz. 18.00. W Niedzielę Wielkanocną Msza Święta w będzie transmitowana o godz. 10.00. z Kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu i o godz. 18.00 z Katedry Łowickiej. W Wielki Piątek w ciągu dnia będą rozważania Drogi Krzyżowej;
d) bardzo proszę o zatroszczenie się, aby wierni mieli możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty w Wielkim Tygodniu;
e) zezwalam, aby w wyznaczonych godzinach kapłani udzielali Komunii Świętej tym, którzy o to poproszą;
f) Niedziela Palmowa powinna być obchodzona wewnątrz budynku sakralnego. W kościele katedralnym należy zastosować drugą formę przewidzianą przez Mszał Rzymski, zaś w kościołach parafialnych oraz w innych miejscach formę trzecią;
g) Wielki Czwartek – we Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej należy pominąć obmycie nóg i procesję do ciemnicy na zakończenie uroczystości. Najświętszy Sakrament pozostawiamy w tabernakulum;
h) Wielki Piątek – w modlitwie powszechnej powinno znaleźć się okolicznościowe wezwanie o oddalenie pandemii wirusa. Tekst z nutami podany jest w załączniku. Podczas Adoracji Krzyża pocałunek należy zastąpić przyklęknięciem;
i) Wielka Sobota – należy umożliwić wiernym adorowanie Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim przestrzegając jednak wszystkich ograniczeń związanych z epidemią. Wigilia Paschalna: w ramach Liturgii Światła zamiast przygotowania i poświęcenia ogniska należy tylko zapalić paschał i wykonać Exultet; w liturgii chrzcielnej ma być zachowane jedynie odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych;
j) Pozostałe kwestie związane z organizacją i przeżywaniem uroczystości Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanocny pozostawiam roztropnemu rozeznaniu Księży Proboszczów.
4. Organizacja uroczystości Pierwszej Komunii Świętej dzieci klas trzecich:
Wariant I: Jeżeli po Wielkanocy stan epidemii nie zostanie odwołany i dzieci nie wrócą do szkół, należy odwołać wszystkie I Komunie Święte do czasu ustania epidemii.
Wariant II: Jeżeli po Wielkanocy dzieci wrócą do szkół i stan epidemii zostanie odwołany, decyzję o przyjęciu I Komunii Świętej należy pozostawić rodzicom w porozumieniu z księdzem proboszczem.

5. Z całego serca dziękuję kapłanom za dotychczasową oddaną posługę duszpasterską oraz Służbie Zdrowia i służbom sanitarnym za służbę pełną poświęcenia.

+ Andrzej F. Dziuba

Informacje parafialne

Drodzy parafianie, przyjaciele i sympatycy…

…w związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemiologicznego w kraju zapraszamy was wszystkich do gorącej modlitwy o opanowanie i oddalenie zarazy, za chorych i zmarłych, za wszystkie służby medyczne i sanitarne, o pokój serca dla wszystkich.

Kapłani modlą się każdego dnia także na różańcu o godz. 20.30, a wszystkich wiernych zapraszamy, aby również o tej godzinie w rodzinach, w swoich domach, łączyli się z nimi w modlitwie do Boga za wstawiennictwem Maryi Królowej Polski.

Tym samym , ponieważ na Mszy Świętej nie może być więcej niż 5 osób, bardzo prosimy aby te miejsca były dla najbliższej rodziny w intencji której sprawowana jest Eucharystia. Drzwi główne będą zamknięte, zapraszamy do wejścia bocznego od strony kancelarii.

Ponieważ pragniemy nadal być wszyscy w duchowej łączności i modlitwie, zapraszamy na nasz facebook parafialny, na którym będziemy transmitować codziennie na żywo Mszę Świętą z naszego Kościoła – od poniedziałku do soboty o godz. 18.00 i w niedziele o godz. 12.00.

Komunikat Biskupa Łowickiego w związku wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego

Łowicz, dn. 14 marca 2020 r.

L.dz. 295/2020

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz rozporządzeniami organów państwowych zarządzam, aby przyjąć następujące wskazania zawarte w apelu Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego z dnia 13 marca br. Są one następujące:

  1. podczas każdej Mszy św. i nabożeństw wewnątrz kościoła może przebywać do 50 osób;
  2. przypominam o wydanej poprzednio Dyspensie z dnia 13 marca br. od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych. Osoby, które z niej korzystają, proszę o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji Mszy Świętej w środkach społecznego przekazu;
  3. proszę kapłanów, osoby życia konsekrowanego i wszystkich Diecezjan, a zwłaszcza rodziny, aby każdego dnia o godzinie 20.30 odmawiali różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Stworzymy w ten sposób wspólnotę jedności i modlitwy w całej naszej Ojczyźnie.

W tym trudnym czasie zagrożeń niech łączy nas nade wszystko głęboka wiara w Boga, w którym jest nasze uzdrowienie i nasza nadzieja.

+ Andrzej Franciszek Dziuba

Dekret Biskupa Łowickiego w związku z zagrożeniem koronawirusem

Łowicz, dnia 13 marca 2020 roku

L.dz. 291/2020

Dekret Biskupa Łowickiego w związku z zagrożeniem koronawirusem

Wobec zagrożeń płynących z rozprzestrzeniającego się koronawirusa oraz stosownie do zarządzenia Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca br. proszę wszystkich duszpasterzy i wiernych o przyjęcie następujących zaleceń:

1. Mając na uwadze potrzebę ochrony zdrowia i życia ludzkiego, z racji istniejącego niebezpieczeństwa, jakie stwarza panująca epidemia koronawirusa, na mocy kan. 87 § 1, 1245 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. do dnia 29 marca br.:
a. osobom w podeszłym wieku;
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp);
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę;
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.
Osoby korzystające z dyspensy zachęcam do uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. w domu za pośrednictwem radia, telewizji lub internetu. Osobom korzystającym z dyspensy przypominam, że są zobowiązane do stosownej modlitwy i czynienia dzieł miłosierdzia.

2. Proszę przede wszystkim o głęboką modlitwę do Boga. Przyjmijmy wszystko w duchu wiary i wezwania do nawrócenia. „Tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Bądźmy solidarni z osobami starszymi i potrzebującymi.
3. Polecam duszpasterzom, aby:

a) zgodnie z Tradycją Kościoła w naszych kościołach były śpiewane suplikacje: „Święty Boże, Święty Mocny, Święty, a Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas Panie; Od nagłej, a niespodziewanej śmierci, zachowaj nas Panie; My grzeszni Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas Panie”;
b) kościoły i kaplice publiczne były otwarte w ciągu dnia;
c) były dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu;
d) przy zachowaniu należytych zasad higieny kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

4. Do dnia 29 marca br.:

a) zostają odwołane rekolekcje szkolne w parafii;
b) rekolekcje dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawiam roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów;
c) zostaje odwołana pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę zaplanowana na dzień 4 kwietnia br.:
d) liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze.

5. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach i wszystkich kaplicach następujących zasad:

a) kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny;
b) przypominam, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę. W takim przypadku koniecznie należy zadbać o higienę rąk oraz odpowiednio wyrazić cześć wobec Jezusa Chrystusa, realnie obecnego w Eucharystii. Komunię św. przyjmujemy w postawie stojącej na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą. Należy spożyć Hostię przed kapłanem. Nie wolno odchodzić z Hostią na dłoni od ołtarza;
c) znak pokoju należy przekazywać przez skłon głowy, bez podawania rąk;
d) cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego;
e) należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie;
f) na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne;
g) rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

Oddajemy naszą Diecezję Łowicką i wszystkich jej mieszkańców czułej opiece Matki Bożej, Uzdrowienie chorych i Pocieszycielce strapionych, oraz naszym Patronom, św. Wiktorii i bł. Ojcu Honoratowi

+ Andrzej F. Dziuba

Kurs „Nowe Życie”

Już dziś, wraz z Białostocką Szkołą Nowej Ewangelizacji serdecznie zapraszamy na KURS NOWE ŻYCIE!

Kiedy: w dniach od 21 do 23 lutego – rozpoczynamy w piątek wieczorem, kończymy w niedzielę w godzinach południowych

Gdzie : Parafia pw. św. Jana Chrzciciela – kurs dochodzony

Koszt: 50 zł – w cenie obiad i kolacja w sobotę oraz przerwy kawowe

Zapisy : do 14 lutego przez profil parafii na facebooku oraz pod numerem telefonu: 664-684-368