Ogłoszenia

4 Niedziela Wielkiego Postu – 22 marca 2020 r.

  1. Msze św. będą od dziś sprawowane w górnym kościele, z wyjątkiem Mszy o godz. 13.15 w dolnym kościele, którą na razie pozostawiamy do odwołania. Chcemy w ten sposób zwiększyć możliwość uczestnictwa wiernym w niedzielnej Mszy św., na której może być nie więcej niż 50 osób.
  2. Dziś w internecie na naszym parafialnym Facebooku o godz. 12.00 odbędzie się transmisja Mszy św.. Będziemy się starali, by była taka możliwość w każdą niedzielę.
  3. Dziś nasze comiesięczne wspomnienie św. Jana Pawła II. Będziemy modlić się na nabożeństwie wzywając jego wstawiennictwa po Mszy o godz. 18.00.
  4. Jutro w poniedziałek i we wtorek zamiast naszych parafialnych rekolekcji będą w naszym kościele dni Pokutne, z możliwością adoracji i spowiedzi sakramentalnej. Będziemy spowiadali w godzinach od 9.00 do 13.00 i od 16.00 do 19.00. Zachęcamy i prosimy: Pojednajcie się z Bogiem, póki mamy jeszcze taką możliwość. Prosimy także zgłaszać chorych i starszych, byśmy i do nich dotarli z posługą sakramentalną.
  5. W środę przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. To dzień rocznicy powstania naszej diecezji. Jest to również dzień podjęcia duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Przy tablicy ogłoszeń jest dostępna bezpłatna obszerna broszura na ten temat.
  6. W związku z realnym zagrożeniem epidemią zapraszamy wszystkich do gorącej modlitwy o opanowanie i oddalenie zarazy, za chorych i zmarłych, za wszystkie służby medyczne i sanitarne, o pokój serca dla wszystkich. Kapłani modlą się każdego dnia także na różańcu o godz. 20.30, a wszystkich wiernych prosimy, aby również o tej godzinie w rodzinach, w swoich domach, łączyli się z nimi w modlitwie do Boga za wstawiennictwem Maryi Królowej Polski.
  7. Przypominamy o dyspensie ks. Biskupa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.. Istnieje też możliwość przyjęcia duchowo Komunii św., przez akt gorącego pragnienia przyjęcia Pana Jezusa do swojego serca, dla pozostających w domu jak i dla uczestników liturgii w kościele.
  8. W tych trudnych czasach prosimy o waszą wrażliwość na siebie nawzajem, szczególnie w swoim sąsiedztwie zainteresujcie się osobami starszymi, samotnymi, chorymi, czy będącymi na kwarantannie, czy im czegoś nie potrzeba. Jeśli sami nie możecie pomóc to na naszym parafialnym Facebooku jest informacja o posłudze wolontariuszy, organizowanych przez OSP Dąbrowszczak, którzy się zgłosili, by nieść wszelką pomoc czy w formie zakupów, załatwienia recepty, czy innych spraw. Można też zgłaszać się o pomoc bezpośrednio do MOPSu w Kutnie, który prowadzi akcję Bądźmy otwarci dla innych, pod numerami telefonu 726305539, 697679665.
  9. Czasopismo Gość Niedzielny będzie na razie tylko dostępny w internecie, ale bezpłatnie.
  10. W minionym tygodniu odeszli z naszej wspólnoty parafialnej: śp. Robert Otto, Jan Czyżewski, Janusz Pasturczak i Stefania Kowalska.