Neokatechumenalna

Historia

  • Jego Świątobliwość PAWEŁ VI pisał; „Przeżywanie i rozwijanie tego przebudzenia jest tym, co nazywacie formą katechumenatu pochrzcielnego, który będzie mógł odnowić w dzisiejszych wspólnotach chrześcijańskich te oznaki dojrzałości i pogłębienia, które w Kościele pierwotnym osiągano w okresie przygotowania do Chrztu” (PAWEŁ VI, Do Wspólnot Neokatechumenalnych, Audiencja Generalna, 8 maja 1974; w: Notitiae 95-96, lipiec-sierpień 1974, s. 230)
  • Jego Świątobliwość Jana Pawła II pisał: „Uznaję Drogę Neokatechumenalną jako itinerarium formacji katolickiej ważnej dla społeczeństwa i czasów dzisiejszych” (JAN PAWEŁ II, List Ogniqualvolta, 30 sierpnia 1990: AAS 82 (1990) 1515.)
  • Benedykt XVI powiedział: „Droga Neokatechumenalna przyczynia się do ożywienia i umocnienia w diecezjach i parafiach Inicjacji chrześcijańskiej, sprzyjając stopniowemu i radykalnemu odkrywaniu bogactw Chrztu, pomagając zasmakować życia Bożego„

Droga realizowana jest w małych wspólnotach – liczących 20-60 osób.

W naszej parafii  działają 2 wspólnoty.

Spotkania odbywają się:

  • raz w tygodniu na Liturgii Słowa,
  • w sobotę wieczorem na eucharystii (z Niedzieli),
  • sobotnie eucharystię są otwarte dla wszystkich chętnych.

Katechezy dla dorosłych i młodzieży, po których można wejść do wspólnoty odbywają się od 27 stycznia we wtorki i czwartki o godz. 19.00 – wstęp wolny.