Namaszczenie Chorych

Kto powinien przyjąć Sakrament Chorych?

  • Wierni, których życie jest zagrożone z powodu choroby lub starości.
  • Przed poważną chorobą (np. operacja itp.).

Kto zaprasza kapłana do chorych?

  • Sami chorzy.
  • Rodzina chorych lub inne osoby.
  • Kapłana do chorego należy wzywać w czasie, gdy chory z całą świadomością i przytomnością umysłu może przyjąć sakramenty św. – a nie dopiero wtedy, gdy następuje śmierć lub chory już umarł. Namaszczenie Chorych jest bowiem sakramentem żywych, a nie umarłych !!!

Na przyjście kapłana należy:

  • Uprzątnąć mieszkanie.
  • Na stole nakrytym białym obrusem postawić krzyż, dwie zapalone świece, wodę święconą, kropidło, szklankę z wodą i łyżeczkę, watę.

Sakrament Chorych można przyjąć ponownie, gdy:

  • Chory wyzdrowieje i powtórnie zachoruje.
  • Choruje długo i następuje pogorszenie stanu zdrowia.

Ważne informacje:

Wielka jest odpowiedzialność człowieka, z powodu którego chory umiera bez sakramentów świętych !!! 

Wezwijmy więc na czas kapłana do chorego !!!