Życzenia wielkanocne

Chrystus Zmartwychwstał!

Alleluja!

Z okazji świątecznego przeżywania i zgłębiania tej Prawdy, w imieniu wszystkich księży pracujących w naszej parafii i pracowników, chcę złożyć z serca płynące najlepsze życzenia. Chrystus to nie teoria, czy jakaś odległa historia, ani ktoś obcy. Chrystus to objawienie miłości Boga, który umarł za ciebie i zmartwychwstał, aby uczynić cię swoim dzieckiem. On kocha ciebie i pragnie, abyś tego doświadczał w swoim wnętrzu i nie czuł się nigdy sam. W imię Jezusa niech odejdzie od ciebie wszelka choroba, wszelkie zwątpienie i bezsens życia. Niech rozkwitnie w tobie życie, które Jezus w tobie zasiał w dniu twego chrztu, a Duch Święty niech pomnaża wiarę, radość i potężnie działa w tobie i twoim życiu.

Niech Bóg ci błogosławi.

ks. Mirosław Romanowski proboszcz 
wraz z księżmi i pracownikami parafii