Termomodernizacja coraz bliżej…

        W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wykonania projektu termomodernizacji i nadbudowy wieży Kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Kutnie wpłynęły 4 oferty. Dwie oferty nie spełniły warunków formalnych postawionych przez zamawiającego. Po analizie pozostałych 2 ofert,  dokonano wyboru firmy Projektowanie Architektoniczne – Grażyna Ulisiak, której ofertę uznano za najlepiej wypełniającą postawione założenia. Tym samym, inwestycja będzie realizowana na podstawie projektu tej firmy. Termin wykonania prac projektowych to kwiecień przyszłego roku. Koszt wykonania projektu wynosi 242.556 zł.
        Gratulujemy Pani Grażynie Ulisiak, jednocześnie wyrażamy nadzieję na dobrą i owocną współpracę. Pozostałym firmom, które przedstawiły swoje oferty, bardzo dziękujemy za poniesiony wkład pracy i złożone oferty.  Jednocześnie wyrażamy wdzięczność dla osób, które swoją wiedzą fachową służyły pomocą przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
        Szczegóły dotyczące zakresu planowanych prac, znajdują się  w zakładce: Nasza parafia, na podstronie Termomodernizacja.