Słowo, na adwent…

Drodzy Parafianie i Przyjaciele !

Rozpoczęliśmy Adwent, piękny czas, który ma nas przygotować do kolejnej rocznicy urodzin naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, ale też to czas gotowości na Jego ostateczne przyjście i spotkanie z Nim w wieczności. Chcemy ten okres przeżyć z Maryją, Matką Słowa, które stało się w Niej Ciałem.
Adwent to czas zmian i porządków nie tylko w naszych mieszkaniach, ale przede wszystkim w naszym życiu, w naszych małżeństwach czy rodzinach. W tym całym pośpiechu , robieniu zakupów, szukaniu świątecznych prezentów, nie utraćmy tego co najważniejsze – naszych wzajemnych więzi, a nade wszystko więzi z Bogiem. Z Bogiem, który również ma swój adwent, czas oczekiwania na spotkanie Ciebie, jako Jego syna, córki.
Niech nasze adwentowe drogi staną się prostymi, życzliwymi, miłosiernymi, abyśmy wszyscy się wreszcie na nowo po spotykali, czego Wam i sobie życzę.

wasz proboszcz

ks. Mirosław Romanowski