Poszukujemy wykonawcy prac związanych z termomodernizacją budynku plebanii

Parafia p.w. Św. Jana Chrzciciela w Kutnie poszukuje wykonawcy prac związanych z termomodernizacją budynku plebanii na podstawie projektu posiadanego przez parafię. 

W skład robót wchodzi: 

– ocieplenie styropianem ścian, przyziemia i dachu budynku, 

– wymiana stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych, drzwi garażowych, 

– zmiana źródła zasilania CO i CWU i modernizacja instalacji CO, 

Inwestycja objęta jest programem dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi ze środków NFOŚiGW. 

Wszelkie prace związane z modernizacją instalacji CO i CWU należy wykonać przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. 

Zainteresowane firmy prosimy o przedstawienie ofert do dn. 20.07.2020. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 601 784 045.

lub u Ks. Proboszcza Mirosława Romanowskiego, tel. 24 254 75 53