Notre Dame

Kim jesteśmy?

Ruch Equips Notre -Dame został zainicjowany przez francuskiego księdza – Ojca Cafarella w 1939 roku. Siedziba ruchu znajduje się w Paryżu. END to

Ruch Duchowości Małżeńskiej. Celem END jest pomaganie małżeństwom sakramentalnym w odkrywaniu i realizowaniu w życiu wszystkich wymiarów sakramentu małżeństwa pozostając w wierności nauce Kościoła. Mamy stawać

się misjonarzami Chrystusa. Ekipy oddają się pod opiekę Matce Bożej uznając, że nie ma lepszego przewodnika do Boga niż Jego Matka.

Co robimy?

Jesteśmy ruchem formacyjnym. Ekipy nie angażują się wspólnie do podjęcia określonych akcji, ale każda para musi odkryć wezwanie Boże i na nie odpowiedzieć. Ważne jest, żeby ekipy otwierały się na różne środowiska i zatroszczyły się o zasygnalizowane potrzeby, w szczególności w lokalnym kościele. Może to być np.
– przygotowanie narzeczonych do ślubu
– wsparcie młodych małżeństw
– przyjście z pomocą małżeństwom przeżywającym trudności
– towarzyszenie młodym ekipom
– troska o młodych, którzy żyją wspólnie bez sakramentu małżeństwa itp

Spotkania

Ekipa składa się z 3 do 7 małżeństw i kapłana. Spotkania odbywają się raz w miesiącu za każdym razem w domu innej pary małżeńskiej. Spotkania takie obejmują:
– wspólny posiłek
– czas na dzielenie się życiem tzn. troskami rodzinnymi czy zawodowymi, radościami, sukcesami z ostatniego miesiąca.
– ważnym momentem jest czas na wspólną modlitwę
– wymiana przemyśleń na comiesięczny temat formacyjny.
– dzielenie się konkretnymi punktami wysiłku – jako forma
rozwoju duchowego


Dodatkowe spotkania, ( łącznie max. 4 w roku) kiedy to spotykają się pary małżeńskie z całego naszego sektora oraz goście z innych sektorów to np. coroczne Święto
Karty czy Wielkopostne Dni Skupienia.
Spotykamy się również na rekolekcjach (obowiązkowe) i na pielgrzymkach organizowanych przez Ruch END

Kontakt

email – kujawy@end.org.pl
strona www – https://ekipy.end.org.pl/super-region/region-i/sektor-kujawski/

Opiekun

Każda ekipa powinna zapewnić sobie opiekę i pomoc kapłana, który wnosi w życie ekipy bezcenną łaskę płynącą z sakramentu kapłaństwa. Obecnie w Kutnie mamy dwie ekipy. Naszym doradcą duchowym jest ks.Robert Awerjanow.

Dołącz do nas!

Jeśli jesteście chrześcijańskim małżeństwem, brakuje wam czasu bo pochłania go praca zawodowa i wychowanie dzieci ale chcielibyście bardziej poznać Chrystusa, bardziej kochać małżonka i dzieci, to dla takich właśnie małżeństw powstał ten ruch ponad 80 lat temu i rozwija się w Kościele na całym świecie – zapraszamy do kontaktu.