Wielki Tydzień – Spowiedź

W tym zarazem wyjątkowym i bardzo trudnym dla nas wszystkich czasie zachęcamy do pojednania się z Bogiem.

Z Sakramentu Pokuty i Pojednania można skorzystać w :

Wielki Poniedziałek w godz. 9.00-13.00 ; 15.00-17.00 ; 18.30-20.00

Wielki Wtorek w godz. 9.00-13.00 ; 15.00-17.00 ; 18.30-20.00

Wielką Środę w godz. 9.00-13.00

Wielką Sobotę w godz. 9.00 – 18.00

Wszystkim, którzy pragną jak najlepiej przygotować się do sakramentu polecamy rekolekcje wielkopostne online wygłoszone przez ks. Kamila Dąbrowskiego – o przygotowaniu i przeżyciu spowiedzi. Oto linki do poszczególnych dni :

Dzień 1 https://www.youtube.com/watch?v=NksHXtb1o4E
Dzień 2 https://www.youtube.com/watch?v=qWg9DKJ5_j8
Dzień 3 https://www.youtube.com/watch?v=P-I80HKaawk
Dzień 4 https://www.youtube.com/watch?v=DIFX_NQZWR0

Najnowszy dekret Księdza Biskupa zawierający wskazania na Wielki Tydzień oraz I Komunię Świętą

 Łowicz, dnia 31 marca 2020 roku

L.dz. 348/2020

Dekret Biskupa Łowickiego w związku z wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa oraz wskazania dotyczące Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego

Nawiązując do wcześniejszych moich zarządzeń i komunikatów dotyczących epidemii koronawirusa oraz stosownie do ostatnich zaleceń kościelnych i państwowych zarządzam co następuje:

1. Nade wszystko proszę o nieustanną i głęboką modlitwę do Boga w intencji zachowania nas od epidemii koronawirusa.

a) Śpiewajmy w kościołach i kaplicach na kolanach suplikacje: „Święty Boże, Święty Mocny, Święty, a Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas Panie; Od nagłej, a niespodziewanej śmierci, zachowaj nas Panie; My grzeszni Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas Panie”;
b) Trwajmy na rozpoczętej w parafiach i rodzinach modlitwie różańcowej każdego dnia o godzinie 20:30. Błagajmy Boga w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych. Niech nie zabraknie również osobistej modlitwy podczas nawiedzenia kościołów.

2. We Mszach świętych lub innych obrzędach religijnych nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących liturgię. Stosownie do miejscowych uwarunkowań i okoliczności proszę o roztropne rozważenie zwiększenia ilości niedzielnych Mszy Świętych.

3. Organizacja uroczystości Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanocnych w parafiach:

a) zezwalam, aby w kościołach rektorskich i kaplicach zakonnych była sprawowana Msza Wieczerzy Pańskiej, wielkopiątkowa liturgia ku czci Męki Pańskiej i Wigilia Paschalna z zachowaniem obowiązujących przepisów;
b) ze względu na fakt, że uroczystości Triduum Paschalnego w parafiach będą odbywały się przy ograniczonym udziale wiernych proszę poinformować parafian dostępnymi środkami przekazu o godzinach Mszy Świętych i nabożeństw oraz w miarę możliwości zapewnić transmisję internetową, zapraszając do duchowego współuczestniczenia w Liturgii Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa;
c) Radio Victoria będzie transmitować z Katedry Łowickiej Mszę Świętą w Niedzielę Palmową o godz. 12.00 i 18.00, Mszę Krzyżma w Wielki Czwartek o godz. 10.00 oraz liturgie Wieczerzy Pańskiej, Męki Pańskiej i Wigilii Paschalnej każdego dnia o godz. 18.00. W Niedzielę Wielkanocną Msza Święta w będzie transmitowana o godz. 10.00. z Kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu i o godz. 18.00 z Katedry Łowickiej. W Wielki Piątek w ciągu dnia będą rozważania Drogi Krzyżowej;
d) bardzo proszę o zatroszczenie się, aby wierni mieli możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty w Wielkim Tygodniu;
e) zezwalam, aby w wyznaczonych godzinach kapłani udzielali Komunii Świętej tym, którzy o to poproszą;
f) Niedziela Palmowa powinna być obchodzona wewnątrz budynku sakralnego. W kościele katedralnym należy zastosować drugą formę przewidzianą przez Mszał Rzymski, zaś w kościołach parafialnych oraz w innych miejscach formę trzecią;
g) Wielki Czwartek – we Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej należy pominąć obmycie nóg i procesję do ciemnicy na zakończenie uroczystości. Najświętszy Sakrament pozostawiamy w tabernakulum;
h) Wielki Piątek – w modlitwie powszechnej powinno znaleźć się okolicznościowe wezwanie o oddalenie pandemii wirusa. Tekst z nutami podany jest w załączniku. Podczas Adoracji Krzyża pocałunek należy zastąpić przyklęknięciem;
i) Wielka Sobota – należy umożliwić wiernym adorowanie Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim przestrzegając jednak wszystkich ograniczeń związanych z epidemią. Wigilia Paschalna: w ramach Liturgii Światła zamiast przygotowania i poświęcenia ogniska należy tylko zapalić paschał i wykonać Exultet; w liturgii chrzcielnej ma być zachowane jedynie odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych;
j) Pozostałe kwestie związane z organizacją i przeżywaniem uroczystości Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanocny pozostawiam roztropnemu rozeznaniu Księży Proboszczów.
4. Organizacja uroczystości Pierwszej Komunii Świętej dzieci klas trzecich:
Wariant I: Jeżeli po Wielkanocy stan epidemii nie zostanie odwołany i dzieci nie wrócą do szkół, należy odwołać wszystkie I Komunie Święte do czasu ustania epidemii.
Wariant II: Jeżeli po Wielkanocy dzieci wrócą do szkół i stan epidemii zostanie odwołany, decyzję o przyjęciu I Komunii Świętej należy pozostawić rodzicom w porozumieniu z księdzem proboszczem.

5. Z całego serca dziękuję kapłanom za dotychczasową oddaną posługę duszpasterską oraz Służbie Zdrowia i służbom sanitarnym za służbę pełną poświęcenia.

+ Andrzej F. Dziuba

Informacje parafialne

Drodzy parafianie, przyjaciele i sympatycy…

…w związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemiologicznego w kraju zapraszamy was wszystkich do gorącej modlitwy o opanowanie i oddalenie zarazy, za chorych i zmarłych, za wszystkie służby medyczne i sanitarne, o pokój serca dla wszystkich.

Kapłani modlą się każdego dnia także na różańcu o godz. 20.30, a wszystkich wiernych zapraszamy, aby również o tej godzinie w rodzinach, w swoich domach, łączyli się z nimi w modlitwie do Boga za wstawiennictwem Maryi Królowej Polski.

Tym samym , ponieważ na Mszy Świętej nie może być więcej niż 5 osób, bardzo prosimy aby te miejsca były dla najbliższej rodziny w intencji której sprawowana jest Eucharystia. Drzwi główne będą zamknięte, zapraszamy do wejścia bocznego od strony kancelarii.

Ponieważ pragniemy nadal być wszyscy w duchowej łączności i modlitwie, zapraszamy na nasz facebook parafialny, na którym będziemy transmitować codziennie na żywo Mszę Świętą z naszego Kościoła – od poniedziałku do soboty o godz. 18.00 i w niedziele o godz. 12.00.

Komunikat Biskupa Łowickiego w związku wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego

Łowicz, dn. 14 marca 2020 r.

L.dz. 295/2020

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz rozporządzeniami organów państwowych zarządzam, aby przyjąć następujące wskazania zawarte w apelu Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego z dnia 13 marca br. Są one następujące:

  1. podczas każdej Mszy św. i nabożeństw wewnątrz kościoła może przebywać do 50 osób;
  2. przypominam o wydanej poprzednio Dyspensie z dnia 13 marca br. od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych. Osoby, które z niej korzystają, proszę o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji Mszy Świętej w środkach społecznego przekazu;
  3. proszę kapłanów, osoby życia konsekrowanego i wszystkich Diecezjan, a zwłaszcza rodziny, aby każdego dnia o godzinie 20.30 odmawiali różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Stworzymy w ten sposób wspólnotę jedności i modlitwy w całej naszej Ojczyźnie.

W tym trudnym czasie zagrożeń niech łączy nas nade wszystko głęboka wiara w Boga, w którym jest nasze uzdrowienie i nasza nadzieja.

+ Andrzej Franciszek Dziuba

Dekret Biskupa Łowickiego w związku z zagrożeniem koronawirusem

Łowicz, dnia 13 marca 2020 roku

L.dz. 291/2020

Dekret Biskupa Łowickiego w związku z zagrożeniem koronawirusem

Wobec zagrożeń płynących z rozprzestrzeniającego się koronawirusa oraz stosownie do zarządzenia Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca br. proszę wszystkich duszpasterzy i wiernych o przyjęcie następujących zaleceń:

1. Mając na uwadze potrzebę ochrony zdrowia i życia ludzkiego, z racji istniejącego niebezpieczeństwa, jakie stwarza panująca epidemia koronawirusa, na mocy kan. 87 § 1, 1245 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. do dnia 29 marca br.:
a. osobom w podeszłym wieku;
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp);
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę;
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.
Osoby korzystające z dyspensy zachęcam do uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. w domu za pośrednictwem radia, telewizji lub internetu. Osobom korzystającym z dyspensy przypominam, że są zobowiązane do stosownej modlitwy i czynienia dzieł miłosierdzia.

2. Proszę przede wszystkim o głęboką modlitwę do Boga. Przyjmijmy wszystko w duchu wiary i wezwania do nawrócenia. „Tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Bądźmy solidarni z osobami starszymi i potrzebującymi.
3. Polecam duszpasterzom, aby:

a) zgodnie z Tradycją Kościoła w naszych kościołach były śpiewane suplikacje: „Święty Boże, Święty Mocny, Święty, a Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas Panie; Od nagłej, a niespodziewanej śmierci, zachowaj nas Panie; My grzeszni Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas Panie”;
b) kościoły i kaplice publiczne były otwarte w ciągu dnia;
c) były dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu;
d) przy zachowaniu należytych zasad higieny kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

4. Do dnia 29 marca br.:

a) zostają odwołane rekolekcje szkolne w parafii;
b) rekolekcje dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawiam roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów;
c) zostaje odwołana pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę zaplanowana na dzień 4 kwietnia br.:
d) liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze.

5. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach i wszystkich kaplicach następujących zasad:

a) kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny;
b) przypominam, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę. W takim przypadku koniecznie należy zadbać o higienę rąk oraz odpowiednio wyrazić cześć wobec Jezusa Chrystusa, realnie obecnego w Eucharystii. Komunię św. przyjmujemy w postawie stojącej na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą. Należy spożyć Hostię przed kapłanem. Nie wolno odchodzić z Hostią na dłoni od ołtarza;
c) znak pokoju należy przekazywać przez skłon głowy, bez podawania rąk;
d) cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego;
e) należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie;
f) na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne;
g) rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

Oddajemy naszą Diecezję Łowicką i wszystkich jej mieszkańców czułej opiece Matki Bożej, Uzdrowienie chorych i Pocieszycielce strapionych, oraz naszym Patronom, św. Wiktorii i bł. Ojcu Honoratowi

+ Andrzej F. Dziuba

Kurs „Nowe Życie”

Już dziś, wraz z Białostocką Szkołą Nowej Ewangelizacji serdecznie zapraszamy na KURS NOWE ŻYCIE!

Kiedy: w dniach od 21 do 23 lutego – rozpoczynamy w piątek wieczorem, kończymy w niedzielę w godzinach południowych

Gdzie : Parafia pw. św. Jana Chrzciciela – kurs dochodzony

Koszt: 50 zł – w cenie obiad i kolacja w sobotę oraz przerwy kawowe

Zapisy : do 14 lutego przez profil parafii na facebooku oraz pod numerem telefonu: 664-684-368

Słowo, na adwent…

Drodzy Parafianie i Przyjaciele !

Rozpoczęliśmy Adwent, piękny czas, który ma nas przygotować do kolejnej rocznicy urodzin naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, ale też to czas gotowości na Jego ostateczne przyjście i spotkanie z Nim w wieczności. Chcemy ten okres przeżyć z Maryją, Matką Słowa, które stało się w Niej Ciałem.
Adwent to czas zmian i porządków nie tylko w naszych mieszkaniach, ale przede wszystkim w naszym życiu, w naszych małżeństwach czy rodzinach. W tym całym pośpiechu , robieniu zakupów, szukaniu świątecznych prezentów, nie utraćmy tego co najważniejsze – naszych wzajemnych więzi, a nade wszystko więzi z Bogiem. Z Bogiem, który również ma swój adwent, czas oczekiwania na spotkanie Ciebie, jako Jego syna, córki.
Niech nasze adwentowe drogi staną się prostymi, życzliwymi, miłosiernymi, abyśmy wszyscy się wreszcie na nowo po spotykali, czego Wam i sobie życzę.

wasz proboszcz

ks. Mirosław Romanowski

NOC ŚWIĘTYCH

„Młodzi, nie lękajcie się świętości! Wzbijajcie się na wysokie szczyty, bądźcie pośród tych, którzy pragną osiągnąć cele godne synów Bożych” św. Jan Paweł II

„Trudno jest stać się świętym. Trudno, owszem, ale nie jest to niemożliwe. Droga doskonałości jest długa, jak długie jest życie każdego człowieka. Pociechą jest odpoczynek na trasie; jednakowoż zaraz po odpoczynku trzeba szybko wstać i udać się w dalszą drogę.” św. Ojciec Pio

„Bo w sumie w świętości chodzi o to, „żeby dokonywać zwykłych  czynów w niezwykły sposób” .Chodzi o to, aby nie stawiać granic temu, co wielkie, co lepsze i najpiękniejsze, ale jednocześnie skupiać się na tym, co małe, na codziennym zaangażowaniu. Papież Franciszek

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy oraz świętowania NOCY ŚWIĘTYCH. Już w najbliższy czwartek 31.10 … rozpoczniemy Mszą św. o godz. 18.00 już z Uroczystości Wszystkich Świętych przy obecnych relikwiach świętych z kościołów naszego dekanatu, po niej będzie specjalne czuwanie modlitewne z prezentacją świętych. Spotkajmy się razem na naszej drodze do świętości 😉