Apel Biskupa Ordynariusza w związku z sytuacją na Ukrainie

Drodzy Kapłani,

Czcigodne Osoby Życia Konsekrowanego,

Kochani Siostry i Bracia

Ostatnie dni przyniosły nam wydarzenia i obrazy, których nigdy nie chcielibyśmy przeżywać i oglądać. Tuż za naszą granicą wybuchła wojna. Wydaje się, że komentarzem do tego, co dzieje się obecnie na Ukrainie mogą być słowa, jakie papież Franciszek wypowiedział niedawno na jednym z włoskich cmentarzy wojennych. Mówił: …wojna niszczy wszystko, także to, co Pan Bóg stworzył najpiękniejszego: istotę ludzką, a jednocześnie więź między braćmi. Wojna jest szalona, jej przewrotnym planem jest zniszczenie: chęć rozwijania się przez zniszczenie! Chciwość, nietolerancja, żądza władzy. Oto motywy pobudzające do decyzji o wojnie, a są one często usprawiedliwiane ideologią. Wcześniej jednak jest ludzka nieopanowana namiętność (Fogliano di Redipulgia).

Jako ludzie wierzący szukamy w Ewangelii światła na ten trudny czas. Jezus mówi do nas: Pokój zostawiam wam. Pokój mój wam daję. Nie tak jak daje  świat (J 14, 27). A w innym miejscu: Błogosławieni czyniący pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi (Mt 5, 9) Zadaniem nas uczniów Chrystusa jest czerpać pokój od Zbawiciela i przekazywać go innym. Być apostołami pokoju w swoich domach, rodzinach, środowiskach pracy i grupach przyjaciół. Wobec obecnych wydarzeń, pomimo różnic jakie występują pomiędzy nami, zdobądźmy się na wzajemny szacunek, zgodę i pojednanie, które są owocem żywej wiary i więzi z Chrystusem.

Każda wojna dyskredytuje prawo międzynarodowe i jest szaleństwem przemocy. Jako ludzie wiary odpowiedzmy na nią postem, modlitwą i uczynkami miłości. Przed nami okres Wielkiego Postu. Czas pojednania z Bogiem i ludźmi. Nie zmarnujmy tego czasu. Zachęcam, aby w Środę Popielcową, odpowiadając na apel papieża Franciszka, każdy kto może podjął post (o chlebie i wodzie) oraz modlitwę w intencji pokoju. Dołączając do apelu Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego proszę, aby we wszystkich parafiach w Środę Popielcową i Pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu umożliwić wiernym złożenie ofiary do puszek na rzecz pomocy poszkodowanym na Ukrainie. Pomoc ta będzie udzielana za pośrednictwem Caritas Polska. Powinniśmy też przygotować się do wykazania większej otwartości i gościnności wobec tych, którzy, jako uciekinierzy z rejonów objętych walkami będą szukali w naszej Ojczyźnie pomocy i dachu nad głową.

Wraz z Wami modlę się do Boga o pokój i z serca Wam błogosławię

Wasz Biskup

Link do apelu biskupa na stronie internetowej diecezji łowickiej: https://diecezja.lowicz.pl/apel-biskupa-ordynariusza-w-zwiazku-z-sytuacja-na-ukrainie/